Vyhledávání

O firmě

Úvodní strana / O firmě

Historie technických služeb města Berouna sahá až do roku 1960. V roce 1997 byly z původně rozpočtové organizace Technické a zahradní služby města Berouna, jejímž zakladatelem byl Městský úřad Beroun, transformovány do příspěvkové organizace. 1.4.2004 byla společnost dále přeměněna na obchodní společnost a to na společnost s ručením omezeným. V roce 2006 do společnosti vstoupil strategický partner, společnost Středočeské komunální služby, s.r.o. Od roku 2006 jsou společníky Technických služeb Beroun, s.r.o. Město Beroun 50% obchodním podílem a Středočeské komunální služby s.r.o., zbývajícím 50% obchodním podílem. 

V červnu 2014 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti Středočeské komunální služby s.r.o. Od tohoto data je společnost Technické služby Beroun, s.r.o. součástí skupiny firem AVE CZ. Výše obchodních podílů je zachována, to znamená 50%ní obchodní podíl je nadále v držení Města Berouna.

Hlavní činnosti firmy:

 • Údržba a opravy místních komunikací, chodníků a prostranství
 • Čištění komunikací a prostranství
 • Zajišťování zimní údržby místních komunikací, veřejných chodníků a prostranství
 • Svoz odpadů včetně velkoobjemových a nebezpečných
 • Organizace a svoz tříděných odpadů
 • Provozování sběrného Eko-dvora
 • Instalace a údržba dopravního značení včetně vodorovného
 • Provoz a údržba veřejného osvětlení, světelné silniční signalizace a slavnostního osvětlení
 • Údržba veřejné zeleně a lesoparku
 • Správa městských pohřebišť
 • Provoz plaveckého bazénu
 • Provoz veřejných záchodků
 • Provoz medvědária
 • Provoz rozhledny na Městské hoře
 • Správa určeného majetku města
 • Správa tržiště
 • Odtahy vozidel
 • Zpětný odběr elektrozařízení

Kontakt v pravo

Technické služby Beroun, s.r.o.
Viničná 910, 266 70 Beroun
tel.: 311 548 201, fax: 311 548 205
email: info@tsberoun.cz

IČ: 27132340, DIČ: CZ27132340
Bankovní spoj.: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 5947252/0800

 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Po: 6:00 - 17:00

Út - Čt: 6:00 - 14:30

Pá: 6:00 - 12:00

 

POKLADNA OTEVŘENA:

Po: 6:15 – 16:30

Út - Čt: 6:15 – 14:00

Pá: 6:15 – 10:00